GOSSERÌA GUINDILLA CATALA
GOS D'ATURA CATALA
 

 

Perro de Pastor Catalán / Gos d'Atura Català  

Katalanischer Schäferhund / Catalaanse Herder / catalan sheepdog


 Rasbeschrijving

OORSPRONG: Deze harige, wat rommelig uitziende hond, vindt zijn oorsprong in de spaanse Pyreneeën in de noordspaanse provincie Catalonië en is in midden- en noord-Europa nog een redelijk zeldzaam ras.

VOORKOMEN, KARAKTER, VERZORGING, VACHT

Een Gos d'Atura Catala is zeker geen MODEHOND!

De Gos is een eenvoudige herdershond, die behoort tot de FCI-Groep1: door zijn durf en onverschrokken karakter is de Gos een perfekte hoeder, waker, beschermer, drijver en begeleider van twee- en vierbeners.

Hij komt gereserveerd over naar vreemden maar eenmaal zijn baas gevonden is het een vriend voor het leven en is dan ook door zijn grootte, een uitstekende familiehond. Hij zoekt een sterk persoon als "leider", die liefdevol en consequent kan opvoeden maar weet door te zetten, duidelijke grenzen stelt en die de hond beschouwt als een hond en niet als een kind! Als je de Gos niet de juiste leiding biedt, neemt hijzelf de leiding over. Dat wordt dan gezien als "ongewenst gedrag" en kan tot een probleem uitgroeien. Daarom is de Gos niet geschikt voor iedereen. 

De Gos is een leuke verschijning maar achter dit guitige snuitje, schuilt een pittige hond! Hij heeft een echt Catalaans  temperament! Bij de wandelingen is hij lustig en vrolijk, in huis de rust zelve. Hij is zeerintelligent en erg snel-lerend, maar dit geldt ook voor "niet gewenst gedrag"! De Gos heeft behoefte aan "zijn eigen plaats" in huis en dat is namelijk niet "op de bank".

Mensen die op zoek zijn naar een rustige knuffelhond, kunnen beter kiezen voor een ander ras.

  Zijn grootte is van een middelgrote hond, de Reu heeft een schouderhoogte van gemiddeld 52 cm en de Teef van 49 cm. Het gewicht is gemiddeld tussen de 17 en 25 kg.

VACHTONDERHOUD

De vacht is een "all-weather"-vacht en is bestand tegen elk weertype en met regelmatige verzorging, eenvoudig in onderhoud. De ene vacht is wat bewerkelijker dan de andere daar de ene Gos meer onderwol heeft dan de andere. De bovenvacht voelt wat stugger aan, voelt meer als geitenhaar en knispert tussen de vingers. Het haar van een zwarte- of B&T Gos is meestal wat fijner van structuur. Dagelijks borstelen en een wekelijkse grondige doorkambeurt met een speciale kam met roterende tanden, is noodzakelijk om de vacht niet te laten klitten of vervilten en om de Gos gewend te laten blijven aan kammen en borstelen. Daarentegen verhaart de Gos 2 x pj en anders dan kortharige rassen. Als de rui inzet vind je slechts wat losse vlokken onderwol en weet je dat het tijd is voor een grondige kambeurt. Hierdoor vind je nauwelijks haar. Men zal de Goseenvacht nooit knippen of scheren, want het is in de zomer een warmteschild en in de winter een koudeschild. De ogen mag men "vrij maken".
Wassen met Shampoo is niet nodig.

Een Gos heeft een zgn zelfreinigende vacht en stinkt van nature niet!

Aan de achterpoten zitten dubbele Hubertusklauwtjes die raseigen zijn en niet verwijderd mogen worden. Men dient er wel goed op te letten dat deze nageltjes maandelijks worden geknipt met een krallentang anders zouden de nagels rond terug kunnen groeien in de huid wat zeer pijnlijk is.

OPVOEDING
Door duidelijke grenzen te stellen, een concequente maar liefdevolle opvoeding zonder dwang en met veel uitdaging, zal hij tot een trouwe, lieve en gehoorzame metgezel en familiehond uitgroeien, of hij nu familiebegeleider, sport- of therapiehond wordt of andere "werkzaamheden" verricht, de Gos d'Atura Catala wil niet alleen maar "zijn", hij wil vooral ook uitgedaagd worden en begrijpt zeer snel wat van hem wordt verlangt.

Harde trainingsmethoden, lijfelijke straffen, opsluiten of bedreigen zijn niet de middelen om een Gos op te voeden en zijn daarom totaal zinloos en ongewenst.

De Gos werd van oorsprong door de herders gebruikt als hoeders van de kudde, op bevel maar ook geheel zelfstandig houden zij een oogje op de schapen terwijl de herder een oogje dichtdoet. Hij jaagde zijn eigen voedsel bij elkaar en was geheel self-supporting.

Dit houdt in, dat de Gos een ontwikkeld jachtinstinkt kan hebben. Daarom zal hij proberen op alles wat beweegt te reageren, zoals op auto's, fietsers, joggers en vliegende opbjecten. Het is dan ook niet verstandig, in de eerste jaren met een bal o.i.d. te gooien en hem die na te laten rennen. Training en consequente begeleiding zal hem helpen dit jaaggedrag te leren beheersen.

Hij houdt van actie, in de vorm van wandelen (2 x pd gemiddeld 1/2 tot 1 uur) en bijv. hondensport maar er moet vooral niet vergeten worden dat zijn koppie ook om uitdaging vraagt. Zoek-, snuffel-, hulp-opdrachtjes en tricks zijn zijn favoriete bezigheden. 5 á 10 minuten per dag is genoeg! De meeste spelletjes zijn eenvoudig zelf te bedenken en/of te maken van nutteloos materiaal. Op internet ("hersenwerk voor honden") zijn diverse voorbeelden van deze activiteiten te vinden en een goede hondenschool is beslist een must!

Met een weekelijkse langere bos-, strand- of duinwandeling, lekker vrij meelopend, van minimaal 2 à 4 uur, doe je hem een groot plezier!

Maar voor alle bezigheden geldt: "MINDER IS MEER!

Vanaf 15 maanden, kan rustigaan begonnen worden met hem aan de fiets te voeren.(wel eerst HD-röntgen) De ene Gos is gek op water en zwemmen en de ander moet er niet aan denken!

De Gossenvereniging PPC in Duitsland,de GACCB in België en de FB pagina van "GACCN in Nederland organiseren vaak wandelingen met de Gos, deze zijn de moeite waard om eens mee te maken. Voor info hierover kunt u bij "Links" de contactadressen vinden. Verder zijn deze rasverenigingen voorzien van heel veel kennis en zullen uw vragen graag beantwoorden. Lidmaatschap kost gemiddeld € 35,- pj.

De Gos is er in blonde en donkerer uitvoeringen, o.a. Fauve Charbonée, Arena, Barquillo, Negro y Fuègo (Black&Tan), geheel Zwart of Gestroomd. De kleur zegt natuurlijk niets over het karakter van de pup en is slechts een "voorkeur". De Fokker bepaalt welke pup met zijn karakter in "ontwikkeling", er het beste bij de nieuwe eigenaar en zijn gezin past. Reutje of teefje? Die vraag laat zich niet zo eenvoudig beantwoorden. Beide geslachten hebben hun "haken-en-ogen", maar door goed overleg met de fokker, komt u daar vast wel uit.Gos d'Atura Catala Ursprung: Katalanischer Schäferhund


Rassebeschreibung

 

HERKUNFT:Dieser haarige, etwas fusseliche aussehende Hund stammt ursprünglich aus den Pyrenäen in der nordspanischen Provinz Katalonien und ist in Mittel- und Nordeuropa nach wie vor eine ziemlich seltene Rasse.

Aussehen, Charakter, Pflege, Fell.

Ein Gos d'Atura Catala ist sicherlich kein MODEHUND!

Die Gos ist ein einfacher Hüttehund und gehört zur FCI Gruppe1: Durch seine unerschrockene dapfere und mutige Charakter ist der Gos ein perfekter Wächter, Beschützer, Tracker und Begleiter von Zwei- und Vierbeiner.

Für Fremden ist er zurückhaltend, aber sobald er sein Chef gefunden hat, ist er ein Freund fürs Leben und ist auch aufgrund seiner Größe ein ausgezeichneter Familienhund. Er sucht eine starke Person als "Leiter", die liebevoll und konsequent erziehen kann, aber sich durchsetzen kann, klare Grenzen setzt und den Hund als Hund und nicht als Kind betrachtet!  Wenn Sie einem Gos keine angemessene Leitung geben, weird er übernehmen. Dies wird dann als "unerwünschtes Verhalten" angesehen und kann sich zu einem Problem entwickeln. Deshalb ist der Gos nicht für jedermann geeignet! Die Gos brauchen "ihren eigenen Platz" im Haus und das ist nicht "auf-den-Sofa".

 

Die Gos ist eine schöne Erscheinung, aber hinter dieser schelmischen Schnauze, gibt es einen temperamentvoller Hund! Er hat ein echtes spanisches Temperament! Während der Spaziergänge ist er lustvoll und fröhlich, zu Hause der Rest selbst. Er ist sehr intelligent und lernt sehr schnell, aber das gilt auch für ungewünschte Verhalten"

Menschen der einen ruhigen Kuschelhund suchen, wählen lieber eine andere Rasse.

 
Seine Größe ist mittelgroß, der Rüde hat im Durchschnitt eine Schulterhöhe von 52 cm und die Hündin 49 cm. Das Gewicht liegt im Durchschnitt zwischen 17 und 25 kg.

Fell-Plege 
Das Fell ist ein "Allweather-Fell“ und ist beständig gegen alle Wettertypen und mit regelmäßiger kämmen und bürsten einfache zu pflegen. Der einer Haar ist etwas mühsamer als der andere, da der eine Gos mehr Unterwolle hat als der andere. Das Oberfell fühlt sich an wie Ziegenhaar und knistert zwischen den Fingern. Das Fell von Schwarzen oder Schwarzmarken Gossen ist in der Regel etwas feiner in der Struktur.Täglich bürsten und ein wöchentliches gründliches kämmen mit einem spezialem Kamm mit Drehbürsten ist notwendig, um zu verhindern, dass das Fell verfilzt wird. Auf der anderen Seite, die Gos wechselt nur 2 x pj sein Haar, anders als kurzhaarige Rassen. Wenn der Wechsel anfangen ist, finden Sie nur einige losse Flocken und braucht der Hund ein gründliches auskämmen des Unterwolle. Waschen mit Shampoo ist nicht notwendig. Man soll das Fell seiner Gos niemals schneiden oder scheren lassen, es ist wichtig im Sommer als Wärmeschutz und im Winter als Kälteschutz. Seine Augen darf man "frei machen" 

Ein Gos stinckt von nature nicht!

An der Hinterbeine befinden sich doppelte Afterkrallen der Rasseneigen sind und dürfen nicht entfernt werden. Nur soll man aufpassen das diese regelmässig mit einem Krallenschneider geschnitten werden da diesen rund wachsen und in dem Haut zurück wachsen können was sehr schmerzfhaft sein kann.

Bildung
Durch die Einstellung klare Grenzen, ein konsequentes aber liebevolle Erziehung ohne Zwang und mit vieler Herausforderung, wird sie ihn treu. Mit seinem Charakter ist er sehr geeignet ein oder andere „Arbeit“ zu machen und wird damit ausgebildet zu ein Familienbegleiter-, Sport-, Hilfe- oder Therapiehund. Der Gos d'Atura Catala möchte nicht nur "sein", sondern auch gefordert werden und versteht sehr schnell, was von ihm verlangt wird.
 
Harte Trainingsmethoden, körperliche Bestrafung oder Drohen sind nicht die Mittel, um einen Gos aufzuziehen und sind daher völlig sinnlos und unerwünscht.
 
Die Gos wurden ursprünglich von den Schäfer als Hüter der Herde, auf Befehl, aber auch völlig unabhängig verwendet, sie behalten ein Auge auf die Schafe, während der Schäfer ein Auge zuhält. Er jagte sein eigenes Essen und war völlig selbsttragend.
 
Dies bedeutet, dass die Gos eine entwickelte Jagd-Instinkt haben können. Deshalb wird er versuchen, auf alles zu reagieren, was sich bewegt, wie Autos, Radfahrer, Jogger und Flugobjekte. Es ist daher nicht klug, in den ersten Jahren mit einem Ball o.i.d. zu werfen und ihn darauf laufen zu lassen. Training und konsequente Führung helfen ihm, dieses Jagdverhalten zu meistern.
 
Er liebt Action, in Form von Spatziergänge, (durchgehend 1/2- oder 1 Stunde 2 x p/T) und zB. ein Hundesport, aber es sollte nicht vergessen werden, dass sein Kopf auch eine Herausforderung fordert. Suchen, Schnüffeln, Hilf-Arbeit und Tricks sind seine Lieblingsbeschäftigungen, (5 á 10 Minuten p/T reicht!) Die meisten Spiele sind einfach zu erfinden und / oder aus nutzlosem Material zu machen. Im Internet ("Gehirnarbeit für Hunde") gibt es einige Beispiele für diese Aktivitäten und eine gute Hundeschule ist definitiv ein Muss!
 
Aber für alle Aktivitäten gilt: "WENIGER IST MEHR!
 
Ab 15 Monaten ist es einfach mit ihm an dem Fahrrad zu starten. (bitte HD-Röntgen zuerst). Der eine Gos ist verrückt nach Wasser und Schwimmen und der andere sollte nicht daran denken!
 
Die Gossenverein PPC in Deutschland, GACCB in België und die GACCN in den Niederlanden organisieren oft Spaziergänge mit den Gos, diese sind einen Besuch wert. Informationen dazu finden Sie in den Kontaktadressen unter "Links". Darüber hinaus verfügen diese Zuchtvereine über viel Wissen und beantworten gerne Ihre Fragen. Die Mitgliedschaft kostet durchschnittlich € 35, - pro Jahr.
 
Die Gos gibt es in helleren und dunkleren Versionen, unter anderem Fauve Charbonée, Arena, Barquillo, Negro und Fuègo (Black&Tan), komplett Black oder Brindle. Die Farbe sagt nichts über den Charakter des Welpen aus und ist nur eine "Vorliebe". Der Züchter bestimmt, welcher Welpe mit seinem Charakter in "Entwicklung" am besten zu dem neuen Besitzer und seiner Familie passt. Rüde oder Hündin? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Beide Geschlechter haben ihre "Haken-und-Augen", aber aufgrund der richtigen Beratung mit dem Züchter werden sie definitiv dorthin kommen.


Gos d'Atura Catala OriginCatalan Sheepdog


Breed description:


This hairy, somewhat "shabby-chic" looking dog, known as both the Gos d'Atura Catala or Catalan Sheepdog, originated inthe Spanish Pyrenees in the nothern Spanish province of Catalonia and is still a fairly rara breed in central and northern Europe.

APPEARANCE, CHARACTER, CARE, COAT

A Gos d'Atura Catala is certainly not a FASHION DOG1 The Gos is a simple sheepdog, belonging to the FCI Group 1 or Pastoral Group, because of its saring and fearless nature, the Gos is a perfect herding dog, guardian, protector, driver and companion of two and four-legged friends.  He is reserved with strangers but once bonded with his owner, he is a friend for life and is therefore an excellent family dog to his size and loyal temperament. He is looking for a strong person as a "leader", who can educata lovingly and consistently but knows how to persevere, sets clear boundaries and who sees the dog as a dog and not as a child! The Gos is a dog who will always challenge you with questions, and if you do not provide proper guidance to the Gos, he will take the lead himself. This can then become problematic or undesirable behavior, therefore the Gos is not suitable for everyone or every situation.  The Gos is a nice appearance, but behind this mischievous muzzle, hides a saucy, spicy dog witha real Catalan temperament! During the walks he is inquisitive and cheerful, while in the house he is happy to relax and chill out. He is very intelligent and very fast-learning, but this also applies to "unwanted behavior"! A Gos needs "his own space" in the house and that is not "on the couch", If you're looking for a quiet, cuddly lap dog, you should choose a different breed.  A Gos is a medium-sized dog, the male standing 52 cm and the female of 49 cm at the shoulder and weighing between 17 and 25 kg.  COAT CARE: The coat is an "all-weather" coat and is resistant to all types of weather and with regular grooming, it is easy to maintain. The Gos is a double coated breed,with an undercoat and a longer overcoat. The outer coat is more wiry, feels more like goat hair and crunches between the fingers. The hair of a black or black-and-tan Gos is usaually a bit finer in structure. Daily brushing and a weekly thorough combing with a special comb with rotating teeth is necessary to keep the coat from tangling or felting and to ensuras the Gos used to combing and brushing and having a general all over body check. In contrast to many dogs, the Gos sheds twice a year and unlike short-haired breeds when the moulting starts you will only find a few loose flakes undercoat and you know it is time for a thorough comb. If you follow this, you will not find hair shed around your house with a Gos. Washing with shampoo is not necessary unless the Gos is very dirty or rolls in something unpleasant! A Gos' coat is relatiely dry compared to some breeds with more oily coats, and therefore does not smell "doggy". The Gos coat should never be cut or shaved, because it is a heat shield in summer and a cold shield in winter although the eyes can be "made Free" by plucking or careful trimming in order that the dog can see properly and you can see your Gos' beautiful eyes.
A purebred Gos has double dewclaws on the hindlegs and these should never be removed. Care should be taken that these nails are cut monthly with dog nail trimmers, otherwise the nails could grow back into the skin, which is very painful. EDUCATION:
By setting clear boundaries, a consistent but loving upbringing without coercion and with much challenge, he will become a loyal, sweet and obedient companion and family dog. Whether he becomes a family companion, sports or therapy dog or doing other "work", the Gos d'Atura Catala does not just want to "be", he also wants to be challenged and very quickly understands what is required of him. Harsh training methods, physical punishment, imprisinment or threats are not the means to raise a Gos and are therefore completely pointless and undesirable. The Gos was originally used by the shepherds as caretakers of the flock, acting on command but also independently keeping an eye on the sheep while the sheperd's attention is elsewhere. He hunted his own food and was completely self-supporting.  This means that the Gos can have a developed hunting instinct. He will try to respond to anything that moves, such as cars, cyclists, joggers and flying objects. It is therefore not wise, in the first years, to play chase games with a ball or the like and let him run after it. Training and consistent guidance will help him master this hunting behavior.  He likes action, inthe form of walking (2 x daily on average 1/2 to 1 hour) and for example dog sports, but it should be remembered that his head also demands a challenge. Search, sniff, help and tricks are his ravorite pastimes., 5 to 10 minutes daily will do! Most games ara easy to invent and / or make from stanard items you can find around the home. Various examples of these activities can be found on the internet ("brain works for dogs") and a good dog school is definitely a must!.  With a weekly longer forest, beach or dune walk, nice and free walking, of at least 2 to 4 hours, he'll be happy and contented but for all activities rember "quality over quanity"! LESS IS MORE!
From the age of 15 months, (and after a hip dysplasia X-ray) you can start training him to trot beside a bike or inline-skates. Some Gossies love water and swimming but some simply won't even contemplate it!  The Gos association PPC in Germany, the GACCB in Belgium and the FB page of "GACCN" in the Netherlands often organize walks with the Gos, these are worth taking part in. For more information you can find the contact adresses under "Links". Furthermore, these breed clubs are equipped with a lot of knowledge and will be happy to answer your questions. They also will be happy if you enjoy as a member.  The Gos is available in blonde and darker versions, including Fauve Charbonée, Arena, Barquillo, Negro y Fuego (B&T), completely Black or Brindle. Naturally the color does not indicate the character of the puppy and is only a "preference". The breeder has the opportunity to assess the characters of the puppies as they develop from around five weeks onwards and will dicide which puppy best suits the new owner and his family. Male or female? That question is not so easy to answer. Both sexes have there "pros and cons", but by good consultation with the breeder, you will probably figure that out.